Chciałam przybliżyć Wam różne formy wsparcia rozwoju osobistego z którymi możecie się spotkać. Aby móc wybrać do kogo się zwrócić o pomoc dobrze jest znać podstawowe różnice. Pewnie spotkaliście się z określeniem coaching, mentoring, doradztwo, tutoring, psychoterapia i pojawiło się pytanie czy to nie to samo? Odpowiedź brzmi, nie. Jakie są zatem podstawowe różnice w tych podejściach w pracy z drugim człowiekiem?

Weźmy jako pierwszy coaching

Czym jest coaching?

Podstawowym założeniem tej formy jest to że jest to planowany dwustronny proces oparty na relacji coach – klient służący wspieraniu rozwoju osoby poprzez zastosowanie szeregu różnych technik, zwiększeniu efektywności i wykorzystanie potencjału jednostki w dążeniu i zrealizowaniu celu. Rolą coacha jest pomoc w realizacji potencjału jednostki poprzez wspieranie, zachęcanie i przekazanie odpowiedzialności za własny rozwój osobie zainteresowanej, korzystającej z coachingu. Coach nie rozwiązuje problemu za klienta. Relacja klient coach jest równa.

Kolejną formą jest mentoring. 

Czym jest mentoring?

Mentoring jest procesem przekazywania wiedzy i doświadczenia. Polega on na udzielaniu wskazówek i porad. Mentor jako osoba doświadczona dzieli się swoją wiedzą z danego obszaru i dobrymi praktykami. Często można spotkać się z tą formą w biznesie. Mentor może być trochę wyżej od od mentee ze względu na posiadaną wiedzę. 

Następna metoda wsparcia to doradztwo. 

Czym jest doradztwo?

Doradztwo jak sama nazwa wskazuje wiąże się z doradzaniem, dawaniem rad. Doradca występuje z poziomu specjalisty, ma konkretną wiedzę w danym obszarze, na przykład doradca zawodowy, podatkowy. Efektem doradztwa może być konkretna opinia czy różne wersje rozwiązań danego zagadnienia.

Inną ciekawą formą jest tutoring.

Czym jest tutoring?

Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, tutor jest opiekunem wspiera w rozwoju zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami ucznia. Ma dwie formy rozwojowy gdzie tutor pracuje w obszarze wartości, talentów i celów podopiecznego oraz naukowy gdzie nacisk kładziony jest na umiejętności krytycznego myślenia, twórczego analizowania wiedzy, klarownego wyrażania idei własnych i cudzych, sztuki logicznej argumentacji i dyskusji.

Jeszcze inną formą pomocy jest psychoterapia.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jej celem jest rozwiązanie problemu psychologicznego z którym zgłasza się osoba. Może być być procesem długoterminowym lub prowadzona krótkoterminowo. Relacja terapetyczna koryguje doświadczenia w problematycznych tematach i relacjach z którymi zwraca się klient.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem formy która wesprze Cię w rozwoju osobistym i potrzebujesz w tym pomocy napisz do mnie, pomogę.