Oferta

Jak pracuję:

  • Zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • Pracuję z klientem w oparciu o Kontrakt
  • W atmosferze bezpieczeństwa i zaufania
  • W pełnej dyskrecji

Pytania i odpowiedzi

Czym jest coaching?

  • Jest naukowo potwierdzoną metodą samorozwoju człowieka, skutecznego osiągania celów i wdrażania zmian poprzez pracę indywidualną klienta w relacji z coachem.

Dla kogo jest coaching?

  • Dla osób chcących i gotowych dokonać zmian w różnych obszarach życia.

Czym nie jest coaching?

  • Nie jest cudem w trzy dni ani szczęściem od zaraz. Zmiana wymaga wysiłku.

W czym może mi pomóc coaching?

  • W dotarciu tam gdzie chcesz się znaleźć, w realizacji Twoich planów i wzmocnieniu odporności psychicznej.

Jak wygląda sesja coachingowa?

  • Sesja przebiega według ustalonego planu zgodnie z zawartym między nami kontraktem. Spotykamy się online lub w gabinecie, sesja trwa 50 minut.

Jak długo trwa proces coachingowy?

  • Celem procesu jest uzyskanie pewnego rezultatu. Zależy to więc od klienta, ale głęboka i trwała zmiana wymaga dłuższej pracy. Zazwyczaj proces to kilka sesji od 3 do 12 rozłożonych na kilka miesięcy.

Czym różni się coaching od innych form wsparcia?